Convent PO


bundeling van onderwijskrachten

Stichting Convent PO is opgericht op 12 februari 2008. Wat eind jaren negentig begon als een vrijwillige gespreksclub van schoolbestuurders die ervaringen uit het onderwijsveld met elkaar deelde, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner die zowel in- als extern de belangen

van de aangesloten, van oorsprong, katholieke besturen behartigt. Het doel was en is nog steeds om die zaken samen op te pakken waar het vanuit effectiviteit of strategie belangrijk is samen op te trekken. Binnen de informele, maar niet vrijblijvende samenwerking, blijft dat het uitgangspunt.

favicon

De kracht van gezamenlijk optreden

Het Convent PO is een samenwerking van negen schoolbesturen voor Primair Onderwijs in Twente en een deel van de Achterhoek en wordt gevormd door schoolbestuurders van deze stichtingen.

Het Convent PO zoekt de kracht van het gezamenlijk optreden bij onderwerpen waar dankzij de gezamenlijke omvang winst te behalen valt met als uitgangspunt dat de autonomie van de besturen overeind blijft. 

 

Daarbij valt te denken aan:

 • kennisdeling;
 • gezamenlijke inkoop van producten en diensten;
 • ondersteuning van een professionele levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling;
 • kweekvijvertrajecten voor management;
 • intervisie en collegiale visitatie;
 • professionalisering onder andere door cursussen en opleidingen op locatie in eigen werkgebied;
 • gezamenlijke standpuntbepalingen bij landelijk belangrijke onderwijsthema’s.

Convent PO, vertrouwde samenspraak en samenwerking van 9 schoolbesturen met 136 scholen en ruim 26.000 leerlingen in Twente en de Achterhoek

Werkwijze

Het Convent PO vergadert in ieder geval zes keer per schooljaar op de woensdagochtend. Tijdens de vergaderingen worden de lopende zaken met elkaar besproken en wordt van gedachten gewisseld over identiteit en opleidingen. Tevens vindt terugkoppeling plaats vanuit de drie werkgroepen, te weten personeel, onderwijs en identiteit en financiën en huisvesting alsmede vanuit de verschillende netwerken waarin het Convent participeert. Er worden op jaarbasis regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s. 

De strategische doelen van het Convent PO zijn:

 • Versterken van de positie van het (katholiek) primair onderwijs in Twente, Achterhoek en omstreken;
 • Het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde door samenwerking;
 • Gezamenlijk aanbieden van opleidingen voor management en medewerkers;
 • Door samenwerking mogelijke risico’s beperken;
 • Financieel voordeel realiseren door samenwerking binnen het Convent PO;
 • Samenwerken op gebied van identiteitsbegeleiding.

Werkwijze

Het Convent PO vergadert in ieder geval zes keer per schooljaar op de woensdagochtend. Tijdens de vergaderingen worden de lopende zaken met elkaar besproken en wordt van gedachten gewisseld over identiteit en opleidingen. Tevens vindt terugkoppeling plaats vanuit de drie werkgroepen, te weten personeel, onderwijs en identiteit en financiën en huisvesting en vanuit de verschillende netwerken waarin het Convent participeert. Er worden op jaarbasis regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s.

De strategische doelen van het Convent PO zijn:

 • Versterken van de positie van het (katholiek) primair onderwijs in Twente, Achterhoek en omstreken;
 • Het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde door samenwerking;
 • Gezamenlijk aanbieden van opleidingen voor management en medewerkers;
 • Door samenwerking mogelijke risico’s beperken;
 • Financieel voordeel realiseren door samenwerking binnen het Convent PO;
 • Samenwerken op gebied van identiteitsbegeleiding.

De kracht van het gezamenlijk optreden bij onderwerpen waar dankzij de omvang winst te behalen valt. Dat is het Convent PO

Activiteiten

In de loop der jaren heeft het Convent PO bewezen van meerwaarde te zijn voor alle deelnemende schoolbesturen waarbij onder andere de volgende activiteiten centraal staan:
 • Bespreken en uitwisselen van ervaringen en standpunten ten aanzien van bestuurlijke thema’s, zoals lumpsum, passend onderwijs, het tekort aan leerkrachten en directeuren, het volgen van de ontwikkelingen vanuit o.a. de PO-raad et cetera;
 • Formuleren van, voor het (katholiek) primair onderwijs, gezamenlijke standpunten inzake belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen;
 • Organiseren van opleidingen voor management en medewerkers;
 • Inrichten van meerdere regionale intervisiegroepen voor directeuren;
 • Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Mobiliteitscentrum (MCO);
 • Jaarlijks organiseren van een studietweedaagse voor de leden van het Convent PO;
 • Gezamenlijk afstemmen over secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel zoals werkkostenregeling, bedrijfsfitness, fiets- en tabletplan en Bedrijfs Cultuur Abonnement;
 • Samenwerking op het gebied van identiteitsbegeleiding;
  Aanwezigheid van bestuurders van de betrokken schoolbesturen bij netwerkbijeenkomsten in de brede zin van het woord;
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner zijn voor externe partners waarmee wordt samengewerkt zoals o.a. Saxion (Pabo), Onderwijsbureau Twente (ObT) en onderwijsondersteunende diensten.

De Convent PO Academie

Vanuit een gezamenlijke visie op opleiden van management vinden binnen de Convent PO-Academie structureel jaarlijks meerdere opleidings- en intervisietrajecten plaats onder verantwoordelijkheid van het Convent PO. Zij onderschrijft het gedachtegoed van lerende organisaties, een leven lang leren en duurzame school- en organisatieontwikkeling. In principe worden deze opleidingstrajecten in de eigen regio aangeboden. Daarnaast organiseert het Convent studiedagen o.a. over identiteit. 

Meer informatie?
Ben je personeelslid bij één van de bij het Convent PO aangesloten schoolbesturen en wil je meer informatie over de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een opleiding, cursus of studiedag, neem dan contact op met de bestuurder van je eigen stichting.

Deelnemers

Deelnemers

Convent PO is een samenwerkingsverband van schoolorganisaties in Twente en de Achterhoek. Onderstaand een overzicht van de deelnemers en een link naar hun website.

Binnenkort verschijnt hier een nieuwe foto van de leden van het Convent PO

Stichting Katholiek Onderwijs 
Noord Oost Twente (Konot)

Frank Nijhuis
Lariksstraat 12
Postbus 369
7570 AJ OLDENZAAL
www.konot.nl

Stichting Keender
Debby Verhoeve
Holthuizerstraat 14
Postbus 35
7480 AA HAAKSBERGEN
www.keender.nl

Stichting TOF Onderwijs
Cas Bartman
Kerkstraat 98
7667 PZ REUTUM
www.tofonderwijs.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Enschede (KOE)

Marc Oude Nijvank
Moutlaan 31
Postbus 6446
7500 AP ENSCHEDE
www.skoe.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT)
Mirelle Schuurman
Dorpstraat 127
7468 CJ ENTER
www.skot.nl

Stichting Brigantijn
Ralf Dwars
Oostermaat 1-a
7623 CS BORNE
www.stichtingbrigantijn.nl

Dr. Schaepmanstichting
Herman Soepenberg
Enschedesestraat 68
7551 EP HENGELO
www.drschaepmanstichting.nl

Stichting Varietas
Berthold van Leeuwen
Bosanemoon 30
7422 NW DEVENTER
www.varietas.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Losser Overdinkel (SKOLO)
Robert Everink
Gronausestraat 57
Postbus 46
7580 AA LOSSER
www.skolo.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Noord Oost Twente (Konot)

Frank Nijhuis
Lariksstraat 12
Postbus 369
7570 AJ OLDENZAAL
www.konot.nl

Stichting Keender
Debby Verhoeve
Holthuizerstraat 14
Postbus 35
7480 AA HAAKSBERGEN
www.keender.nl

Stichting TOF Onderwijs
Cas Bartman
Kerkstraat 98
7667 PZ REUTUM
www.tofonderwijs.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Enschede (KOE)

Marc Nij Bijvank
Moutlaan 31
Postbus 6446
7500 AP ENSCHEDE
www.skoe.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT)
Mirelle Schuurman
Dorpstraat 127
7468 CJ ENTER
www.skot.nl

Stichting Brigantijn
Ralf Dwars
Oostermaat 1-a
7623 CS BORNE
www.stichtingbrigantijn.nl

Dr. Schaepmanstichting
Herman Soepenberg
Enschedesestraat 68
7551 EP HENGELO
www.drschaepmanstichting.nl

Stichting Varietas
Berthold van Leeuwen
Bosanemoon 30
7422 NW DEVENTER
www.varietas.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Losser Overdinkel (SKOLO)
Robert Everink
Gronausestraat 57
Postbus 46
7580 AA LOSSER
www.skolo.nl

“Samen werken aan de
professionalisering van
onze medewerkers”

Contact

Wil je meer weten over Convent PO of een afspraak maken?
Stuur ons dan een mail via dit contactformulier.

Convent PO
Postbus 369
7570 AJ Oldenzaal
info@conventpo.nl
KVK 08170958
RSIN: 819045135

© Convent PO 2020, Alle rechten voorbehouden.

Primair onderwijs in Twente en de Achterhoek

Algemene voorwaarden                           Privacy & Cookies                           Ontwikkeling: zotezien | creatie & media