Convent PO


Bundeling van onderwijskrachten

Stichting Convent PO is opgericht op 12 februari 2008. Wat eind jaren negentig begon als een vrijwillige gespreksclub van schoolbestuurders die ervaringen uit het onderwijsveld met elkaar deelden, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner 

die zowel in- als extern de belangen van de aangesloten besturen behartigt.

Heden ten dage is het Convent PO een stichting met een samenwerking van negen schoolbesturen voor primair onderwijs in Twente en een deel van de Achterhoek.

favicon

Vanuit een open houding en met een frisse blik

Het Convent PO bestaat omdat dat we vanuit gedeelde waarden, die onder andere verankerd liggen in de stichtingen, vrijwillig maar niet vrijblijvend nadenken, praten en klankborden over alledaagse zaken maar ook de diepgang zoeken en reflecteren. Soms gaan we ‘out of the box’ nadenken over concepten, zakelijke en persoonlijke dilemma’s, kansrijke ideeën, maatschappelijke ontwikkelingen en geven we betekenis aan zaken die we zien gebeuren.

We wisselen waardevolle kennis en ervaring met elkaar uit en kijken met een frisse blik naar onze stichtingen en de mogelijkheden ervan, waarbij we zowel halen als brengen. 

Soms zijn we op zoek naar sparringpartners waarmee we in vertrouwen gedachten en twijfels kunnen delen, dat vinden we in het Convent PO.

Vanuit een open houding en dialoog, met een frisse blik geven we elkaar ook gevraagd en ongevraagd feedback. We gaan ‘opdenken’, brainstormen en professionaliseren, door kennis te delen en te leren van en met elkaar. We durven de status quo ter discussie te stellen. We gaan werken aan onze positionering in de regio, met de sector(raad), het ministerie en andere stakeholders.

We worden geïnspireerd door de veelkleurigheid van de samenleving. Vanuit een waarderende houding geven wij ruimte aan onze verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Het is dat wat ons bindt en onderscheid. We laten zien wie we (willen) zijn. Eigenheid, gezamenlijkheid, dynamisch en toekomstgericht zijn daarbij voor ons betekenisvolle kernbegrippen.

Convent PO, vertrouwde samenspraak en samenwerking van 9 schoolbesturen met meer dan 130 scholen en ruim 25.000 leerlingen in Twente en de Achterhoek

Werkwijze

Het Convent PO vergadert in ieder geval zes keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen worden de lopende zaken met elkaar besproken en tevens van gedachten gewisseld over actuele en/of relevante thema’s. Er worden op jaarbasis regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s.

De strategische doelen van het Convent PO zijn:

  • Versterken van de positie van het primair onderwijs in Twente, Achterhoek en omstreken;
  • Het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde door samenwerking;
  • Gezamenlijk aanbieden van opleidingen voor management;
  • Beperken van risico’s en realiseren (financieel) voordeel door samenwerking binnen het Convent PO.

Werkwijze

Het Convent PO vergadert in ieder geval zes keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen worden de lopende zaken met elkaar besproken en tevens van gedachten gewisseld over actuele en/of relevante thema’s. Er worden op jaarbasis regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s.

De strategische doelen van het Convent PO zijn:

  • Versterken van de positie van het primair onderwijs in Twente, Achterhoek en omstreken;
  • Het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde door samenwerking;
  • Gezamenlijk aanbieden van opleidingen voor management;
  • Beperken van risico’s en realiseren (financieel) voordeel door samenwerking binnen het Convent PO.

 ‘Out of the box’ nadenken over concepten, zakelijke,  persoonlijke dilemma’s, kansrijke ideeën, maatschappelijke ontwikkelingen.
Dat is Convent PO!

ANBI

De Stichting Convent PO is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2009. Dat betekent dat de belastingdienst ons bepaalde voordelen geeft als u een schenking doet.

Ons RSIN is 819045135.

Onze statutaire doelstelling is het bevorderen van overleg en de samenwerking tussen rechtspersonen voor primair onderwijs in Twente en de Achterhoek en het behartigen van de belangen van die rechtspersonen.

De aangesloten schoolbesturen betalen per jaar een vast bedrag op basis van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober. Daarnaast ontvangt de stichting giften uit vermogensfondsen.

De functie van bestuurder binnen de Stichting Convent PO is onbezoldigd.

Klik hier om het formulier voor publicatieplicht onderwijsinstellingen in te zien.

De Convent Academie

Vanuit een gezamenlijke visie op opleiden van leidinggevenden vinden binnen de Convent Academie onder andere jaarlijks een intervisietraject en een oriëntatieweek voor potentiële directeuren plaats. Convent PO onderschrijft het gedachtegoed van lerende organisaties, een leven lang leren en duurzame school- en organisatieontwikkeling.

Daarnaast organiseert het Convent per schooljaar een aantal inspiratiessessies voor directies. Voor het schooljaar 2023-2024 worden een drietal inspiratiesessies aangeboden waarvoor directieleden zich kunnen inschrijven. 

De geplande lezing op 21 maart a.s. gaat helaas niet door!

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 6 juni 2024

Lezing door Jan van Setten 

‘Leven Is Verwarrend Eenvoudig (LIVE)’

De lezing wordt opengesteld voor directies, leerkrachten en stafmedewerkers van de aangesloten schoolbesturen.

Meer informatie?
Heb je een vraag of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via info@conventpo.nl.

Deelnemers

Deelnemers

Convent PO is een samenwerkingsverband van schoolbesturen in Twente en de Achterhoek. Onderstaand een overzicht van de deelnemers en een link naar hun website.

Ambtelijk secretaris: Antoinette Benneker

U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@conventpo.nl.

Stichting Katholiek Onderwijs 
Noord Oost Twente (Konot)

Frank Nijhuis
Lariksstraat 12
Postbus 369
7570 AJ OLDENZAAL
www.konot.nl

Stichting Keender
Debby Verhoeve
Hengelosestraat 1
Postbus 35
7480 AA HAAKSBERGEN
www.keender.nl

Stichting TOF Onderwijs
Bart Roumen
Kerkstraat 98
7667 PZ REUTUM
www.tofonderwijs.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Enschede (KOE)

Marc Nij Bijvank
Moutlaan 31
Postbus 6446
7500 AP ENSCHEDE
www.koe-enschede.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT)
Mirelle Schuurman
Dorpstraat 127
7468 CJ ENTER
www.skot.nl

Stichting Brigantijn
Ralf Dwars
Jan Tinbergenstraat 101
7559 SP HENGELO
www.stichtingbrigantijn.nl

Stichting Symbio 
Herman Soepenberg
Jan Tinbergenstraat 111
7559 SP HENGELO
www.symbiohengelo.nl

Stichting Varietas
Berthold van Leeuwen
Bosanemoon 30
7422 NW DEVENTER
www.varietas.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Losser Overdinkel (SKOLO)
Robert Everink
Gronausestraat 57
Postbus 46
7580 AA LOSSER
www.skolo.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Noord Oost Twente (Konot)

Frank Nijhuis
Lariksstraat 12
Postbus 369
7570 AJ OLDENZAAL
www.konot.nl

Stichting Keender
Debby Verhoeve
Hengelosestraat 1
Postbus 35
7480 AA HAAKSBERGEN
www.keender.nl

Stichting TOF Onderwijs
Bart Roumen
Kerkstraat 98
7667 PZ REUTUM
www.tofonderwijs.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Enschede (KOE)

Marc Nij Bijvank
Moutlaan 31
Postbus 6446
7500 AP ENSCHEDE
www.koe-enschede.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT)
Mirelle Schuurman
Dorpstraat 127
7468 CJ ENTER
www.skot.nl

Stichting Brigantijn
Ralf Dwars
Jan Tinbergenstraat 101
7559 SP HENGELO
www.stichtingbrigantijn.nl

Stichting Symbio 
Herman Soepenberg
Jan Tinbergenstraat 111
7559 SP HENGELO
www.symbiohengelo.nl

Stichting Varietas
Berthold van Leeuwen
Bosanemoon 30
7422 NW DEVENTER
www.varietas.nl

Stichting Katholiek Onderwijs
Losser Overdinkel (SKOLO)
Robert Everink
Gronausestraat 57
Postbus 46
7580 AA LOSSER
www.skolo.nl


De kracht van het Convent PO is het gezamenlijk optreden bij onderwerpen

waar dankzij de omvang winst te behalen valt. 

Contact

Heeft een u een vraag of wilt u meer weten over Convent PO?
Stuur ons dan een mail via dit contactformulier.

Convent PO
Eduard van Beinumstraat 6
7558 DP Hengelo
info@conventpo.nl
KVK 08170958
RSIN: 819045135

© Convent PO 2023, Alle rechten voorbehouden.

Primair onderwijs in Twente en de Achterhoek

Algemene voorwaarden                           Privacy & Cookies                           Ontwikkeling: zotezien | creatie & media